2020. jan 06.

Foglalkozása: kulcsár

írta: regiujsagok
Foglalkozása: kulcsár

Zárva a kapu. Az udvarra, ahol a szerszám és tűzifát tárolják, nem mehetnek be "hívatlan vendégek".
Többmilliós érték nyilvántartása, bevételezése, kiadása, mázsánkénti, darabonkénti ellenőrzése férfiből is egész embert követel.
kulcsar1.pngAz abonyi Kossuth Tsz-ben egy tizenkilenc éves lány, Jáger Ilonka végzi ezt a munkát, ö a szövetkezet főraktárosa, vagy ahogyan régebben nevezték volna: a kulcsárja.
Éppen leltároznak, amikor felkeressük.
— Két vagon — mondja a kislány, ceruzájával egy nagy halom gallyra mutatva.
Tovább indulnak. Ilonka szakértőén méregeti szemével az akác- és fűzfatuskó rakást, s amennyit ő mond, a bizottság tagjai egyhangúlag hitelesítik.
— Nagy felelősséggel jár ez a munka. Nem félt elvállalni? — kérdezzük.
— Kicsit... De a főkönyvelő, Sobogya Miklós nem hagyott magamra. Átsegített a nehezén. Azóta is gyakran bejön a raktárba, megnézi, ellenőrzi a könyveket.
Ilonka most már eligazodik az adatrengetegben, a főbb számokat betéve tudja, munkája azonban máig is nehéz, különösen ilyenkor, leltározáskor. És nem hivatali, napi nyolcórás munka. Nyáron, aratás idején és ősszel, a kapás növények betakarításakor, hajnalonként kel, este pedig fél tízig, tíz óráig dolgozik.

kulcs2.pngA behordott terményt raktárkönyvekbe, kartotékokra jegyzi, a traktorosoknak üzemanyagot, alkatrészt ad ki a raktárból.Tizenöt éves korában, miután elvégezte az általános iskolát, mezőgazdasági tanuló lett a tsz-ben. Nappal dolgozott, kapált, zöldséget szedett, csomagolt, esténként meg raktárosi tanfolyamra járt, igen sokszor éjfélig az asztal mellett ült, füzetek és könyvek fölé hajolva. A múlt év nyarán a tantárgyak többségéből kitűnőre vizsgázott. Aztán a vezetőség javaslatára a közgyűlés megválasztotta főraktárosnak.
Ilonka nem hagyta abba a tanulást. Jelenleg mezőgazdasági technikumba jár. Igaz, a főraktárosi munka nem igényel technikusi tudást, mind amellett tanul, hiszen a magasabb képzettségnek itt is csak hasznát veheti. Ha pedig a technikumban is sikeresen vizsgázik, beiratkozik az agráregyetem levelező tagozatára. Legfőbb vágya, hogy mezőgazdasági szakember, agrármérnök lehessen, s tudását és fiatalon szerzett gyakorlati tapasztalatát ott hasznosíthassa, ahonnan a tudás útján felfelé indult: az abonyi Kossuth Termelőszövetkezetben.
 

Képes Újság 1966 január

Szólj hozzá

kulcsár téesz Abony